Bemutatkozunk

image 1

Intézményünk, a kaposvári Bajcsy- Zsilinszky Utcai Központi Óvoda egy közel száz esztendős épületben működik négy osztott és részben osztott csoporttal, a város centrumában. Tagintézményeink a Béke Utcai Tagóvoda, négy csoporttal, a Jutai Úti Tagóvoda két csoporttal üzemel. Nevelőtestületünknek komoly kihívást jelentett, hogy 2009. július 1-től a városi intézmény hálózat újabb racionalizálását követően az óvodánkhoz csatolták az Arany János Óvodát, amely hat csoporttal, s külön nevelési programmal működött. Valamennyi csoport vegyes életkorú, szociális hátterét és származását tekintve rendkívül heterogén összetételű. Az óvodánk nagy népszerűségnek örvend a szülők körében nemcsak az itt folyó pedagógiai munka magas színvonala, hanem az óvoda központi elhelyezkedése miatt is. Nevelőtestületünk „Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program felhasználójaként szervezi meg a napi pedagógiai munkát.

image 2

Programunk specifikuma: Az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza.

A több mint 60 éves intézményünk többszörös átépítés során mára elérte végső formáját és kívül- belül megújult. A gyermekmosdók – fenntartói keretből, bútorzat, galéria, játékok – leginkább az alapítványi bevételekből. Olyan óvoda kialakítását céloztuk meg, amelynek jellemzője a távlatokban való gondolkodás, az objektív döntés, csoportos együttműködés, s ahol a gyermekek mindennapi életének szerves része a művészeti nevelés.

Az alkalmazottak folyamatos, rendszeres értékelésével olyan munkahelyi légkör kialakítására törekszünk, ahol a gyermekek sokoldalú fejlődése érdekében képesek az innovációra.

A kiemelt mozgásfejlesztésre- tornaszobánkban és a szabadban, változatos formában, sok lehetőséget biztosítunk a gyermeki kreativitás, a mozgásigény kielégítésére Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, ezen belül a környezet védelmére- megismertetésére-, szeretetére nevelését. Az óvodai élet mindennapjait az évszakok, az ünnepek, a jeles napok köré építjük. Pl. Karácsony, Farsang, Pünkösdi játékok, az Állatok világ napjának, a Föld napjának, a Víz világ napjának, Anyák napjának megszervezésével. Célunk a ránk bízott gyermekeket minél több tapasztalathoz juttatni.. Az intézmény szűkös költségvetését az Alapítványi keret, az egyre ritkább Pályázati lehetőségek egészítik ki.